Sommarläger period 2

18.07.2016 08:00

Period 2: 18 Juli – 24 Juli

Ansökningsblankett finns hos skolsköterskan på din skola, sista ansökningsdag är 10 maj 2016.

Kontakt

Barnensdag Örnsköldsvik 070-829 55 37 pg.forslund@bredband.net